Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnalle uusi kokoonpano

Julkaisuajankohta 17.5.2021 12.55
Tiedote

Valtioneuvosto asetti 6.5.2021 lautakunnan kaudelle 1.6.2021 - 31.5.2026.

Puheenjohtaja

hovioikeuden presidentti Tapani Vasama, Vaasan hovioikeus
henkilökohtainen varajäsen: hovioikeudenneuvos Saini Siitarinen, Helsingin hovioikeus

Jäsenet

professori Ulla Liukkunen, Helsingin yliopisto
henkilökohtainen varajäsen: käräjätuomari Johanna Helminen, Itä-Uudenmaan käräjäoikeus

apulaisprofessori Jari Murto, Helsingin yliopisto
henkilökohtainen varajäsen: hallitusneuvos Nico Steiner, työ- ja elinkeinoministeriö

Sihteerit

Lautakunta voi ottaa tarpeellisen määrän sivutoimisia sihteereitä.

Lautakunnan tehtävät

Lautakunta vahvistaa päätöksellään, onko sille toimitettu valtakunnallinen työehtosopimus työsopimuslaissa tai merityösopimuslaissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

Lautakunta toimii työsuojeluasioista vastaavan sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Lautakunta on tehtävässään riippumaton ja sen toimivalta määritellään laissa. Valtioneuvosto nimittää lautakunnan jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Jarno Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 02951 63495, [email protected]

Ajankohtaista