Menettely lautakunnassa valituksen johdosta

Valituksen saavuttua työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakuntaan se antaa asiasta lausunnon. Tämän jälkeen lautakunnan lausunto, valitus liitteineen ja muu asiassa merkityksellinen aineisto toimitetaan työtuomioistuimelle käsiteltäväksi.

07.03.2013