Vahvistamislautakunnan kokoonpano

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä käyttäen itsenäistä, ministeriöstä riippumatonta päätösvaltaa. Lautakunnan kokoonpanosta ja asettamisesta on säädetty työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain (56/2001) 2 §:ssä.

Lautakunta muodostuu sivutoimisesta puheenjohtajasta ja kahdesta sivutoimisesta jäsenestä sekä heidän henkilökohtaisista varajäsenistään. Puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä on oltava tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittaneita ja heidän sekä muiden jäsenten on oltava työsuhdeasioihin ja työoloihin perehtyneitä.

Lautakunnan puheenjohtaja, jäsenet ja heidän varajäsenensä valitaan henkilöistä, joiden ei voida katsoa edustavan työnantajien eikä työntekijöiden etua.

Valtioneuvosto nimittää lautakunnan jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan. Toimikaudella 1.6.2021 - 31.5.2026 jäseniä ovat seuraavat henkilöt (varajäsenet suluissa):

Puheenjohtaja 

  • hovioikeuden presidentti Tapani Vasama, Vaasan hovioikeus
  • (hovioikeudenneuvos Saini Siitarinen, Helsingin hovioikeus)

Jäsenet   

  • professori Ulla Liukkunen, Helsingin yliopisto
  • (käräjätuomari Johanna Helminen, Itä-Uudenmaan käräjäoikeus)  
  • apulaisprofessori Jari Murto, Helsingin yliopisto
  • (hallitusneuvos Nico Steiner, työ- ja elinkeinoministeriö)                  

Lautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Lautakunnassa käsiteltävät asiat valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osastolla säädösyksikössä, jossa toimii muutoinkin lautakunnan toimisto. Lautakunta tekee päätöksensä esittelystä. Lautakunnalle päätöksiä esittelevällä sihteerillä on oltava tuomarin virkaan vaadittava tutkinto.