Toimintaa ohjaavia säännöksiä

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta perustuu lakiin työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta (56/2001). Se puolestaan liittyy samanaikaisesti annettuun työsopimuslakiin (55/2001). Työehtosopimusten yleissitovuudesta säädetään työsopimuslain 2 luvun 7 §:ssä ja merityösopimuslain (756/2011) 2 luvun 6 §:ssä. Vahvistamislautakunta hyväksyy itselleen työjärjestyksen.

Linkit (Finlex):

Työsopimuslaki
Työehtosopimuslaki
Merityösopimuslaki
Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta