Usein kysyttyä

Mistä saan vanhan työehtosopimuksen? 
Finlexissä on vain voimassaoleva ja sitä edeltävä työehtosopimus. Mistä saisin niitä vanhemman sopimusversion?

Vastaus: päättyneitä työehtosopimuksia voi tiedustella sopijaliitoilta tai työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan toimistosta, tyoehtosopimukset.stm[at]gov.fi.

Miksi yleissitovuudesta ei ole uutta päätöstä?
Työehtosopimuksen yleissitovuudesta on annettu päätös viimeksi kymmenen vuotta sitten. Sen jälkeen sopimus on tehty monta kertaa uudestaan, mutta Finlexissä ei ole työehtosopimuksesta kuin kymmenen vuotta sitten annettu päätös. Miksi uudempia päätöksiä ei ole?

Vastaus: päätöksiä ei anneta automaattisesti jokaisesta uusitusta työehtosopimuksesta. Uusi päätös annetaan vain silloin, kun työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisen edellytyksissä on tapahtunut olennainen muutos. Siihen saakka aiempi päätös on voimassa uusittujakin työehtosopimuksia koskien.

Miksi Finlexissä ei ole voimassa olevaa työehtosopimusta?
Miksi Finlexissä on vain jo puoli vuotta sitten umpeen mennyt työehtosopimus, vaikka uusi työehtosopimus on ollut voimassa jo puoli vuotta?

Vastaus: vahvistamislautakunta julkaisee työehtosopimuksen vasta sen jälkeen kun se on saatu julkaisukelpoisessa muodossa sopijaliitolta. Vain yleissitovat työehtosopimukset julkaistaan.

Ellei toimitetun työehtosopimuksen yleissitovuus vaikuta lautakunnan toimistossa tarkastellen enää selvältä, työehtosopimus julkaistaan vasta vahvistamislautakunnan tutkittua työehtosopimuksen edustavuuden ja todettua sen edelleen yleissitovaksi.

Kuinka tulkitsen työehtosopimuksen määräyksiä?
Olen aloittamassa jalkalangan taivuttajan osa-aikaisen kolmivuorotyön Oy Lasi Ab:ssa. Kuinka paljon minun pitää saada palkkaa?

Vastaus: vahvistamislautakunta antaa tietoja yleissitovasta työehtosopimuksesta. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että työehtosopimuksen sopimusmääräykset annetaan tiedoksi Finlexissä tai tarvittaessa muulla tavalla. Sen sijaan työehtosopimuksen sisällön tulkinta ei kuulu vahvistamislautakunnalle. Työehtosopimuksen sisällön tulkinnasta kannattaa tiedustella sopijapuolilta, työnantajalta, luottamusmieheltä tai joissain tapauksissa aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Miksi työehtosopimuksen käännös ruotsin kielelle julkaistaan myöhemmin kuin suomenkielinen sopimus?

​​​​​Vastaus: elleivät sopijapuolet tee työehtosopimusta myös ruotsiksi, vahvistamislautakunta käännättää sopimuksen. Työehtosopimus voidaan käännättää vasta sopijapuolen toimitettua työehtosopimuksen kääntämistä varten. Kääntäminen kestää jonkin aikaa, minkä lisäksi sopijapuolilla on sovittu olevan kaksi kuukautta aikaa käännöksen tarkistamiseen.

Kysyttävää?

Lähetä kysymys:
tyoehtosopimukset.stm[at]gov.fi