Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan toiminta

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa päätöksellään, onko sille toimitettu valtakunnallinen työehtosopimus edustava ja siten yleissitova soveltamisalallaan. Lautakunta julkaisee yleissitovat työehtosopimukset Finlexissä. Jos työehtosopimus on tehty vain toisella kansalliskielellä, lautakunta julkaisee sen käännöksenä toisella kansalliskielellä. Myös vahvistamislautakunnan päätökset julkaistaan Finlexissä.

Vahvistamislautakunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Se on tehtävässään riippumaton.

14.05.2013