Bestämmelser som styr verksamheten

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan grundar sig på lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan (56/2001). Denna lag hänför sig till lagen om arbetsavtal (55/2001), som utfärdades samtidigt. Kollektivavtalens allmänt bindande verkan regleras i 2 kap 7 § i lagen om arbetsavtal och i 2 kap 6 § i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011). Nämnden för fastställande godkänner sin egen arbetsordning.

Länkar  (Finlex):

Arbetsavtalslag

Lag om kollektivavtal

Lag om sjöarbetsavtal

Lag om fastställande av kollektivavtals ällmänt bindande verkan

 

12.11.2015