Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer genom sitt beslut om ett kollektivavtal som lämnats in till nämnden är representativt och därmed allmänt bindande inom avtalets tillämpningsområde. Nämnden publicerar de allmänt bindande kollektivavtalen på Finlex. Om ett kollektivavtal endast har ingåtts på ett av Finlands nationalspråk, ska nämnden publicera avtalet som en översättning till det andra nationalspråket. Även nämndens beslut publiceras på Finlex.

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande är verksam i samband med social- och hälsovårdsministeriet. Nämnden är oberoende i sitt arbete.