Kontaktuppgifter

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan
Social- och hälsovårdsministeriet

Postadress: PB 33, 00023 STATSRÅDET
Besöksadress: Sjötullsgatan 8, 00170 Helsingfors
Telefon: 0295 16001

E-postadresser:
tyoehtosopimukset.stm[at]gov.fi 
fornamn.efternamn[at]gov.fi

 

Konsultativ tjänsteman Jarno Virtanen, tfn 02951 63495

Regeringssekreterare Tanja Ylitöyrä, tfn 02951 63402

Regeringssekretare Kaisu Ahtola, tfn 02951 63785

Planerare Leena Alanko, tfn 02951 63567

Sekreterare:

Antti Rautio,  tfn 02951 63386