Överklagande

Ä ndring i beslut av nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan får sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan (56/2001) och i lagen om arbetsdomstolen (646/1974).  

11.03.2013