Vanliga frågor

Hur kan jag få tag i ett föråldrat kollektivavtal?
Finlex innefattar bara det gällande kollektivavtalet och ett föregående kollektivavtal. Hur kan jag få tag i en äldre version av kollektivavtalet?

Svar: Kollektivavtal som inte längre gäller kan förfrågas hos parterna (förbunden) i kollektivavtalet eller hos byrån av nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan, tyoehtosopimukset.stm[at]gov.fi . 

Varför finns det inte ett nytt beslut om allmänt bindande verkan?
Ett beslut om ett kollektivavtals allmänt bindande verkan har fattats för tio år sedan. Efter det har kollektivavtal förnyats många gånger men Finlex innehåller inget annat beslut om kollektivavtalet än det tio år gamla beslutet. Varför finns det inga nyare beslut?

Svar: beslut fattas inte automatiskt för varje förnyad kollektivavtal. Ett nytt beslut fattas bara då förutsättningarna för kollektivavtalets allmänt bindande verkan väsentligt har ändrats. Annars förblir det tidigare beslutet i kraft, och beslutet gäller även förnyade kollektivavtal.

Varför finns det gällande kollektivavtalet inte på Finlex?
Varför finns bara det kollektivavtal på Finlex som löpt ut för ett halvt år sedan, även om det nya kollektivavtalet har redan varit i kraft i ett halvt år?

Svar: nämnden för fastställande ger ut kollektivavtalet först efter att avtalsförbunden har lämnat in avtalet till nämnden i sådan form att det kan publiceras. Endast de allmänt bindande kollektivavtalen ges ut.

Om ett kollektivavtals allmänt bindande verkan inte anses vara klar när förbunden har lämnat in avtalet till nämnden, ges kollektivavtalet ut först när nämnden  har undersökt avtalets representativitet och konstaterat att kollektivavtalet fortfarande är allmänt bindande.

Hur borde jag tolka kollektivavtalets bestämmelser?
Jag ska börja jobba som lagerarbetare på en skofabrik. Hur mycket lön borde jag få?

Svar: nämnden för fastställande ger information om det gällande kollektivavtalet. I praktiken innebär detta att informationen om kollektivavtalets bestämmelser ges på Finlex eller vid behov på något annat sätt. Däremot hör det inte till nämndens uppgifter att tolka kollektivavtalets innehåll. När det gäller tolkning av kollektivavtalets innehåll är det bäst att fråga saken hos avtalsparterna, arbetsgivaren, eller i vissa fall hos ansvarsområdet för arbetarskyddet vid närmaste regionförvaltningsverk.

Varför publiceras kollektivavtalets svenskspråkiga översättning senare än det finskspråkiga kollektivavtalet?
Svar: om avtalsparterna inte fattar ett kollektivavtal även på svenska, låter nämnden översätta kollektivavtalet. Kollektivavtalet kan översättas först när en avtalspart har lämnat in kollektivavtalet till nämnden för översättning. Det tar en tid att översätta avtalet, och därtill har man kommit överens om att avtalsparterna har två månader tid att granska översättningen.