Meddelande arkiv

Översättningen av allmänt bindande kollektivavtal till svenska

Lingsoft Oy sköter översättningen av allmänt bindande kollektivavtal till svenska på beställning av nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan.