Processen i nämnden till följd av ett besvär

Efter att ett besvär har lämnats in till nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan ger nämnden ett utlåtande i ärendet.  Därefter vidarebefordras nämndens utlåtande, besväret med dess bilagor och allt annat material som i ärendet är av betydelse till arbetsdomstolen för behandling. 

11.03.2013