Arbetskollektivavtalens allmänt bindande verkan inom teknologiindustrin avgjord

Utgivningsdatum 13.5.2022 10.42 | Publicerad på svenska 13.5.2022 kl. 11.23
Pressmeddelande

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fattade beslut om arbetskollektivavtalens allmänt bindande verkan inom teknologiindustrins olika branscher den nionde maj 2022 och den femtonde augusti.

Nämnden fastställde att följande kollektivavtal är allmänt bindande:

  • Kollektivavtalet för arbetstagare inom teknologiindustrin, Teknologiindustrin rf och Industrifacket rf 
  • Kollektivavtalet för tjänstemän inom teknologiindustrin, Teknologiindustrin rf och  Fackförbundet Pro rf 
  • Kollektivavtalet för högre tjänstemän inom teknologiindustrin, Teknologiindustrin rf och De Högre Tjänstemännen YTN rf 
  • Kollektivavtalet för planerings- och konsultbranschens tjänstemän, Teknologiindustrin rf och Fackförbundet Pro rf 
  • Kollektivavtalet för planerings- och konsultbranschens högre tjänstemän, Teknologiindustrin rf och  Fackförbundet Pro rf 
  • Kollektivavtalet för malmgruvorna, Teknologiindustrin rf och Industrifacket rf 

Nämnden fastställde att följande kollektivavtal inte är allmänt bindande:

  • Kollektivavtalet för dataservicebranschen, Teknologiindustrin rf, De Högre Tjänstemännen YTN rf och Tietoala rf 

Besluten offentliggörs i tidningen, och efter det börjar den tid på 30 dagar som reserverats för anförande av besvär. De laga kraft vunna besluten om fastställandet och de kollektivavtal som fastställts som allmänt bindande publiceras även på justitieministeriets webbplats. Bestämmelser om skyldigheten att iaktta allmänt bindande kollektivavtal finns i arbetsavtalslagen och lagen om sjöarbetsavtal.  

Mer information fås av 

Tapani Vasama, nämndens ordförande, hovrättspresident i Vasa hovrätt, tfn 0295 641 615 
Jarno Virtanen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 495

Sändlista:

Arbets- och näringsministeriet
Ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken

Ajankohtaista