Teknologiateollisuuden työehtosopimusten yleissitovuus ratkaistu

Julkaisuajankohta 13.5.2022 10.42
Tiedote

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on 9.5.2022 ja 15.8.2022 tehnyt ratkaisuja teknologiateollisuuden eri toimialojen työehtosopimusten yleissitovuudesta.

Lautakunta vahvisti yleissitovaksi seuraavat työehtosopimukset:

  • Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n ja Teollisuusliitto ry:n välinen teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimus
  • Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n välinen teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
  • Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n välinen teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
  • Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n ja Teollisuusliitto ry:n välinen malmikaivosten työehtosopimus
  • Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n välinen suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus
  • Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n välinen suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Lautakunta vahvisti yleissitovuutta vailla olevaksi seuraavan työehtosopimuksen:

  • Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n sekä Tietoala ry:n välinen tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

Päätökset julkaistaan Virallisessa lehdessä, mistä alkaa valituksen tekemiselle varattu 30 päivän aika. Lainvoimainen vahvistamispäätös ja yleissitovaksi vahvistettu työehtosopimus julkaistaan oikeusministeriön verkkopalvelussa. Velvollisuudesta noudattaa yleissitovaa työehtosopimusta säädetään työsopimuslaissa ja merityösopimuslaissa.

Lisätietoja:

Lautakunnan puheenjohtaja, Vaasan hovioikeuden presidentti Tapani Vasama, puh. 0295 641 615

Neuvotteleva virkamies Jarno Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 0295 163 495

Jakelu:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet

Ajankohtaista